Kontorsflyttning

Relokator är Nordens största aktör på kontorsflyttningar, vi utför flyttningar av ca 44.000 arbetsplatser – årligen

En välplanerad och utförd flytt tillser en minimal belastning på Er ekonomi. Minsta möjliga “nedtid”  för Era medarbetare som säljer och producerar tjänster bör vara det styrande ledordet i processen.

När Ni använder Er av oss så kan kan Ni fokusera på Er verksamhet och med minimal belastning på medarbetarna. Vi är vana att styra och hantera stora som små projekt, vi tror att vår vana ger Er kontroll och en känsla av enkelhet.

När man gör förändringar så vet vi att man ofta ställs inför hur man skall göra med sina inventarier för att de skall passa in i det nya arbetssättet. Då är det bra att göra grundliga inventeringar för att komma fram till vad som kan användas igen eller vad Ni behöver hjälp med att skänka eller sälja till externa aktörer.

Vi hjälper Er gärna med denna helhet för att tillse hållbara projekt ur ekonomisk, miljömässig och socialt perspektiv.

Många kontorsflyttningar utförs på helger, läs mer om detta nedan

Flyttkalkylator