Avveckling

Ett förändringsarbete som en flytt ofta är en del av innehåller många gånger ett byte till ett nytt arbetssätt och ett behov av nya möbler.

När våra kunder får möbler och andra inventarier över så ser vi oss som deras förlängda arm och den hållbara partnern som tillser att de ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiven tillgodoses.

Vi ser till att sälja, donera och hantera återanvändnin för våra kunder i så stor utsträckning som möjligt. Inventarier som inte går att återanvända källsorteras och återvinns. Rena intäkter skapas via försäljning och för metall och sladdskrot. Vi redovisar all projekthantering i vår slutrapport ”Relo-report”.