First Mover Group AS gjorde den 6 september 2019 en lyckad placering av sitt första obligationslån på MNOK 200. Marknaden visade stort intresse för obligationen, som placerades hos såväl privata som institutionella investerare och övertecknades med råge. Bolaget vill med denna obligation skapa förutsättningar för accelererad tillväxt i syfte att möjliggöra värdeökande förvärv på den nordiska marknaden. Intäkterna från obligationen ska användas för att refinansiera skulder på cirka MNOK 100, MNOK 70 öronmärks för förvärv och resterande belopp ska gå till generella verksamhetsbehov. Obligationen har en löptid på 3 år, en flytande kupong på 3mN + 6,0 % och en ram på upp till MNOK 400.

– Vi är mycket nöjda med det positiva mottagandet på obligationsmarknaden och det förtroende vi har fått från obligationens investerare. Obligationen gör det möjligt för First Mover Group att hålla den lönsamma tillväxten uppe samtidigt som den ger tillgång till kapital så att konsolideringen av den nordiska marknaden kan fortsätta, säger Tore Martinsen, vd och koncernchef i First Mover Group.

First Mover Group AS has successfully issued a bond of NOK 200m

On the 6th September 2019, First Mover Group AS successfully issued its first bond issue of NOK 200m. The bond issue received strong demand from private and institutional investors, and following a road show in Oslo, Stavanger and Stockholm the bond was significantly oversubscribed. The bond issue will allow the company to accelerate the growth strategy and pursue attractive add-on acquisitions in the Nordic market. Of the net proceeds from the bond, around NOK 100m will be used to refinance debt, NOK 70m will be earmarked for acquisitions and the remaining is for general corporate purposes. The bond has a tenor of 3 years, a floating coupon of 3mN + 6.0% and a framework of NOK 400m.

“We are very pleased with the positive response and trust received from bond investors. The bond will allow First Mover Group to continue the profitable growth track, and give the company access to the financing necessary to continue to consolidate the Nordic market”, says Tore Martinsen, CEO of First Mover Group.