FirstMoveGroup som är Relokators koncernbolag har som strategi att erbjuda flyttrelaterade tjänster i hela Norden. Detta innebär att vi lägger till kvalitetsföretag för att utöka nätverkets spridning.

Move4u är ett fint företag som växt under de senaste åren – och i övrigt fyller koncernens värdeord ”Professional” Tillsammans med Move4u skall vi nu till bringa innebörd till de två andra värdeorden som

Är ”Ahead” och ”Together” – tillsammans med den kompetenta ledningen i bolaget tar vi nu an oss nästa etapp i vår resa. Välkomna ombord!!!