Den 6 Oktober förvärvade Relokator 100% av aktierna i RT Inreco Göteborg AB

Köpet sätter Relokator på kartan i större utsträckning än tidigare.

Vår ambition är att kunna erbjuda våra kunder en geografisk spridning och en kvalitativ och trygg produkt på så många platser som möjligt.

Göteborg är Sveriges andra stad och mycket viktig ur ett strategiskt perspektiv.