Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg
Index form Swedish

Privacy Policy

First Mover Group och Relokator AB AS med dotterbolag behandlar dina personuppgifter i din interaktion med oss. Vi värnar om din personliga integritet och vill därför ge dig information om vår hantering av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du under ”Kontakta oss”.

 

Syfte och rättslig grund för hanteringen

Personuppgifter som lagras av oss är namn, adress, e-post och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att kunna leverera beställningar, följa lagen och kunna ge bästa möjliga kvalitet i vår kundtjänst. Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigheten att slutföra kontraktets omfattning i relation till avtalsparternas kontakter och med det hanteringen och lagringen av parternas personuppgifter samt att efterlevnad av lagar och direktiv.

Det är nödvändigt för oss att samla personuppgifter enligt ovan, för att upprätthålla avtalet med våra partners och kunder, och/eller att uppfylla lagkrav. Du är inte skyldig att ge oss dina personuppgifter. Utan de personuppgifter som beskrivs ovan kan konsekvenserna vara att vi inte kommer att kunna uppfylla våra skyldigheter i enlighet med avtalet.

När du besöker vår hemsida lagrar vi automatiskt information om webläsare, (ISP), analyser av trafik till och från våra domäner, operativsystem, datum/tid och annan användarinformation som en del av vår serviceanalys. Dessa uppgifter är inte kopplade till någon annan information vi samlar om dig och är anonym.

Vi använder även cookies på vår hemsida för marknadsföring, för att besökarstatistiken ska vara tillförlitlig och för att öka funktionaliteten hos våra sidor. För information om cookies och hur dessa används, se vår Cookies policy

Genom att köpa och använda Relokator ABs produkter och tjänster, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt innehållet i denna information.

 

Lagring och radering

Information som inte längre behövs för det ändamål som det lagrats raderas. Relokator AB AB lagrar personuppgifter om kunder i enlighet med gällande lagstiftning. När du tar bort eller avbryter tjänster, kommer vissa personuppgifter, i första hand din kontaktinformation och kopia av korrespondens, att vara kvar i vårt register i den utsträckning som behövs för att skydda lagliga rättigheter eller lagstadgade krav på dokumentation. Vi lagrar inte dina personuppgifter i mer än 5 år efter vår senaste transaktion med dig.

 

Känsliga personliguppgifter

Ingen av Relokator ABs tjänster kräver att känslig och konfidentiella personuppgifter lämnas. Registrering av sådan personlig information i Relokator ABs gränssnitt är inte tillåtet och ska inte under några omständigheter lämnas till Relokator AB AB. Vill du veta vilken information vi har om dig? Skicka förfrågan på post@relokator.se