Relokator sitt eierselskap First Mover Group har inngått avtale om å kjøpe 89% av aksjene i Totalreform.