Relokator fick 2018 uppdraget att flytta och avveckla ett antal tusen arbetsplatser för IBM i Kista. Projektet är ännu inte helt avslutat, ett antal hundra personer sitter kvar under delar av 2019.